Đầu đọc thẻ CR20E

Mô tả sản phẩm

Đọc thẻ  proximity 125K, giao diện USB 

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Gọi ngay