Đầu đọc mã QR500

Mô tả sản phẩm

Đầu đọc mã QR là một thế hệ đầu đọc thẻ kiểm soát truy cập thông minh mới.

Thiết bị có tốc độ quét nhanh, tỷ lệ nhận dạng cao, khả năng tương thích cao và có thể được kết nối với bất kỳ bộ điều khiển truy cập nào hỗ trợ đầu vào Wiegand.

Đầu đọc cũng hỗ trợ các chức năng RFID, như Mifare Ultralight / DESFire EV1, NTag 13,56 MHz, vậy nên thiết bị có thể áp dụng trong quản lý cộng đồng, quản lý khách truy cập, quản lý khách sạn, siêu thị  không người kiểm soát,...

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Gọi ngay