Giải pháp quản lý nhà ăn

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SUẤT ĂN

Giải pháp kiểm soát suất ăn chính là việc quản lý suất ăn một cách thông minh. Giúp giảm tải tối đa về nhân lực cũng như các chi phí khác. Khắc phục các bất cập của cách quản lý thủ công hay phát phiếu ăn như trước đây.

Hệ thống quản lý nhà ăn

Hệ thống quản lý nhà ăn là hệ thống kiểm soát toàn bộ suất ăn cho nhân viên. Báo cáo số lượng suất ăn theo thời gian, giúp giảm chi phí và tiết kiệm thời gian cho nhân viên vận hành hệ thống.

BẠN CẦN NHẬN

THÔNG TIN TƯ VẤN

Gọi ngay