Phần mềm quản lý Bãi xe KZ-iParking :

Mô tả sản phẩm


1. Chức năng kiểm soát điều khiển ra vào

- Thông báo số xe đang trong bãi

- Thông báo số xe đã vào trong ngày

- Tự động nhận dạng biển số xe ra vào

- In hóa đơn

- Cảnh báo xe ra vào không trùng biển số.

- Hiển thị hình ảnh camera chụp biển và chụp toàn cảnh trạm kiểm soát.

- Thiết lập cảnh báo bắt buộc trùng biển mới được phép ra.

- Cho phép sử dụng thẻ khuyến mại.

- Điều khiển đóng mở Barier

- Hiển thị thông tin thuê bao khi ra vào.

- Cho phép hiệu chỉnh thông tin biển số thông tin xe đã vào.

- Cho phép khóa thẻ khi báo mất thẻ và ra bằng số thẻ.

- Chụp ảnh biển số và ảnh toàn cảnh đối với mỗi sự kiện xe ra vào.

- Hiển thị thông tin xe và hình ảnh ra và vào để đối sánh khi xe ra khỏi bãi.

   2. Chức năng quản lý thẻ

  • Quản lý phân loại thẻ

KZ-iParking được thiết kế để sử dụng giữ xe bằng thẻ từ thay cho vé xe. Thẻ được phân loại thành các nhóm loại như: sử dụng cho ô tô, sử dụng cho xe máy. Mỗi loại thẻ đều có thể thiết lập các thông số như: thẻ thuê bao hay thẻ vãng lai, loại xe sử dụng, thẻ VIP, thời gian miễn phí khi gửi xe

  • Quản lý sử dụng thẻ

Mỗi thẻ xe sẽ được phát cho người gửi xe và được thu hồi khi xe ra. Thẻ từ sử dụng khi quẹt vào đầu đọc. Thẻ được nhập vào hệ thống ban đầu để quản lý. Không chấp nhận thẻ không được đăng ký với hệ thống. Mỗi thẻ có hai thông số mã thẻ và số thẻ. Mã thẻ được ẩn trong chip, số thẻ được in trên thẻ.

  • Khóa/mở thẻ

Khóa thẻ từ khi thẻ bị mất hoặc mở thẻ khi thẻ có thể sử dụng gửi xe.

   3. Chức năng quản lý khách hàng gửi xe cố định

- Quản lý công ty/nhóm khách hàng

KZ-iParking được nghiên cứu thiết kế để sử dụng cho những bãi đỗ xe lớn phục vụ Trung Tâm thương mại kết hợp văn phòng, Tổ hợp văn phòng cho thuê có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị…... Bởi vậy, KZ-iParking quản lý chính sách gửi xe theo công ty/nhóm khách hàng. Các công ty được quản lý theo mức mẹ - con. Quản trị có thể phân quyền quản lý theo từng công ty/nhóm khách hàng.

- Cấp phát tài khoản khách hàng

Cấp phát thẻ cho khách hàng. Mỗi khách hàng có một tài khoản có thể sử dụng cho nhiều xe khác nhau. Một thời điểm chỉ được phép sử dụng một xe.

- Thiết lập thời hạn gửi xe cho khách hàng

Thiết lập biển số cho các xe khách gửi. Mỗi xe có thể thiết lập thời hạn nhất định thông qua thẻ từ .

   4. Chức năng quản lý phí trông giữ

- Quản lý nhóm phí

Hệ thống giữ xe bằng thẻ từ có thể quản lý nhiều mức phí đồng thời theo thời gian. Mỗi loại phí gắn với loại xe và loại thẻ riêng. Mức phí có thể được thiết đặt trước khi áp dụng.

- Các chính sách phí:

KZ-iParking hỗ trợ các loại tính phí sau:

+ Phí theo lượt.

+ Phí theo block (số giờ trên block có thể được thay đổi).

+ Phí theo block có thể thiết lập phân biệt .

+ Ngày thường với ngày chủ nhật, ngày lễ.

+ Block đầu với block tiếp theo.

+ Ngày với đêm.

+ Sửa theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng .

- Quản lý chương trình giảm giá

KZ-iParking có thể áp dụng chương trình giảm giá cho các khách hàng đặc biệt. Mức giảm giá có thể theo tỉ lệ phần trăm hoặc số tiền nhất định.

- Quản lý thẻ giảm giá

KZ-iParking hỗ trợ quản lý giảm giá theo thẻ khuyến mại được phát hành cho khách hàng.

- Đăng ký miễn phí gửi xe

KZ-iParking hỗ trợ cho phép thiết lập các điểm đăng ký gửi miễn phí khi tổ chức các sự kiện đặc biệt.

   5. Chức năng Báo cáo tình hình gửi xe

- Báo cáo thông tin thuê bao.

- Báo cáo sự kiện sử dụng thẻ.

- Báo cáo xe tồn trong bãi

- Báo cáo lượng xe ra vào

- Thống kê chi tiết lượng xe ra vào

- Báo cáo về cảnh báo lỗi xe vào ra trong hệ thống .

- Báo cáo thẻ tháng không sử dụng trong bao nhiêu ngày .

- Báo cáo biển số xe sử dụng thẻ lượt quá số lần quy định với các bãi xe miễn phí thẻ lượt .

   6. Chức năng  báo cáo doanh thu

KZ-iParking có chức năng báo cáo doanh thu tổng hợp và doanh thu chi tiết. Các báo cáo doanh thu có thể được phân biệt theo trạm kiểm soát, loại xe,…

Chức năng báo cáo theo biểu đồ để nhà quản lý dễ theo dõi và phân tích.

   7. Chức năng kiểm soát tổng thể

- Thu và ghi hình liên tục video của các điểm kiểm soát

- Tra cứu video, hình ảnh và thông tin liên quan đến các sự kiện ra vào bãi xe

    8. Chức năng quản lý hệ thống

- Quản lý các máy trạm tham gia hệ thống

- Quản lý các điểm kiểm soát

- Thiết lập chức năng khởi động khi chạy phần mềm.

- Thiết lập danh sách xe cảnh báo mất trộm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Gọi ngay