Phần mềm quản lý bể bơi

Chi tiết

Giải pháp quản lý bể bơi là một giải pháp công nghệ toàn diện cho việc quản lý bể bơi.
Phần mềm quản lý bể bơi
PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỂ BƠI
 
Phần mềm quản lý bể bơi do Kztek sáng tạo là một giải pháp công nghệ, ứng dụng trên máy tính với nhiệm vụ chính là số hóa các quy trình quản lý bể bơi của doanh nghiệp. Đây là công cụ hữu hiệu cung cấp thông tin và ra quyết định chứ không đơn thuần là lưu trữ hay xử lý thông tin.
Phần mềm này ra đời đã khắc phục được những hạn chế của cách quản lý bể bơi truyền thống.
 

Phần mềm quản lý khách hàng.
 • Bán vé ngày/vé lượt cho khách hàng lẻ. Vé lượt là thẻ cảm ứng hoặc thẻ mã vạch.
 •  Lấy dấu vân tay, cấp thẻ cảm ứng, cấp mã ID khách hàng mua gói bơi tháng/quý/năm.
  kiểm soát số buổi bơi, số buổi học còn lại của khách hàng.
 • Phân nhóm khách hàng.
 • Lưu trữ thông tin khách hàng vào bộ nhớ nguồn.

- Phần mềm quản lý đăng ký bơi, doanh thu
 • Quản lý đơn đăng ký.
 • Thống kê đơn mua: người mua, gói sử dụng,giá bán, thông tin lượt, người cũng sử dụng gói.
 • Gia hạn bảo lưu gói khi có sự cố.
 • Mua tiếp gói bơi, giảm thời gian tạo đơn mới.

- Phần mềm quản lý đồ bơi.
 • Quản lý danh mục đò bán, cho thuê trong bể bơi ( kinh, quần áo, phao , bóng…)
 • Quản ly số lượng hàng hóa.
 • Quản lý xuất nhập tồn, giúp quản lý lượng hàng hóa còn lại trong bể bơi.
 • Thống kê doanh thu bán hàng.

Phần mềm quản lý tủ đồ của khách
 • Cho phép đăng ký thuê tủ đồ và cấp thẻ.
 • Lưu thông tin thuê tủ đồ của khách.
 • Với huấn luyện viên, khách hàng thường xuyên có thể cấp tủ đồ tích hợp cùng thẻ ra vào.

Phần mềm quản trị
 • Quản lý người tham gia hệ thống.
 • Nhật ký sử dụng.
 • Phân quyền người dùng.
 • Quản lý và xem báo cáo từ xa.
 • Chấm công đi làm cho các nhân viên, giám hộ  làm việc tại bể bơi
 • Chia ca làm việc của các huấn luyện viên, giáo viên dạy bơi và nhân viên.
 • Tính lương, thưởng phạt cho từng nhân viên.


Phần mềm quản lý nhiều cơ sở
 • CĐT có thể quảm lý dữ liệu của nhiều bể bơi.
 • Hội viên có thể đến bơi tại bất cứ cơ sở nào trong chuỗi bể bơi

-Phần mềm phân tích-báo cáo chi tiết
 • Doanh thu dịch vụ: theo gói tập, khách lẻ, theo ngày/tháng, ca tập...
 • Doanh thu bán hàng: theo mặt hàng bán/thuê, theo khách hàng…
 • Theo dõi thu chi hàng ngày/ tuần/ tháng…
 • Phân nhóm khách hàng theo mức độ và có chính sách riêng với từng nhóm khách hàng.

- App tại cửa ra vào
 • Giúp bảo vệ giám sát khách hàng ra vào bể bơi.
 • Kiểm soát an ninh: thông tin dịch vụ, người đăng kí dể đảm bảo đúng người sử dụng.
 • Thông báo khách hàng biết về thời gian dịch vụ số lượng.
 
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ GIẢI PHÁP.

Bình luận

BẠN CẦN NHẬN

THÔNG TIN TƯ VẤN

Gọi ngay