Phần mềm kiểm soát vào ra tòa nhà

Chi tiết

Phần mềm chuyên dụng cho hệ thống quản lý vào ra và chấm công, kết nối với tất cả các thiết bị từ vân tay, thẻ từ, khuôn mặt... tạo thành một hệ thống đồng nhất.
Phần mềm kiểm soát vào ra tòa nhà
1. Giới thiệu các chức năng:
    - Quản lý theo tổ, theo ca, theo chức danh, phòng ban...
    - Tự động nhận ca, tự động nhận ca đêm.
    - Tùy chọn ngày làm việc với thứ 7, chủ nhật.
    - Tùy chọn cách tính giờ làm thêm: giờ đăng ký và giờ thực tế.
    - Báo cáo chấm công, đi muộn, về sớm, chấm công theo ca làm việc, chấm công theo giờ, bảng thêm giờ.
    - Kết nối nhiều địa điểm với nhau qua hệ thống mạng.
    - Hỗ trợ bản đồ quản lý các cửa ra vào.
    - Quản lý các đầu đọc theo sơ đồ hình cây.
    - Hỗ trợ các loại đầu đọc của nhiều hãng khác nhau trên cùng hệ thống.
    - Kết xuất báo cáo dưới dạng: Word, Excel, pdf...
    - Có thể mở rộng các tính năng theo người sử dụng.

Bình luận

BẠN CẦN NHẬN

THÔNG TIN TƯ VẤN